Broschyrer och foldrar


4–sidig folder

Beställare: Eva Bäcklund

Foto: Boris Kozlowski.

36–sidig broschyr

Beställare: Sörbygdens hembygdsförening och Munkedals kommun. Foto:  Siri Gjølme .

2–sidiga foldrar

Beställare: Museiföreningen Mukedals Jernväg.

6-sidig folder

Bställare: Jan-Erik Larsson, Munkedals kommun.

Foto: Siri Gjølme

 

6-sidig folder

Beställare: JanOlof Karlsson, Munkedals kommun.

Illustration av Lovisa Blomberg

Färglagd av Britt Strandelius, använd som omslag till en folder för Familjecentralen Skatten i Munkedal.

Framsida till mapp

Munkedals kommuns välkomstmapp.
Beställare: Jan-Erik Larsson, Munkedals kommun.
Foton: Siri Gjølme.
Collage: Britt Strandelius