Samarbete


Med erfarenhet och kunskap har jag kunnat hjälpa till med formgivning och typografi när någon har behövt min hjälp. Det kan handla om någon som är i tidspress. Någon som vill få några goda råd, när man själv är lite osäker t.ex. om val av papper till en trycksak eller få typsnitten att harmonierer med bilder och innehåll.

20-sidig broschyr

Typografi och grafisk formgivning, för Anders Rudquist, Tregraf AB i Uddevalla.

 

Almanackor

Typografi och grafisk formgivning, för Michael Carlsson, Tregraf AB i Uddevalla.

Folder 4-sidig

Typografi och grafisk formgivning samt foto, för Anders Rudquist, Tregraf AB i Uddevalla.